top of page
Zoeken
  • Dutch

You can lose money, but you can only run out of cash once.


Een bekend Engels spreekwoord luidt : You can lose money for some time, but you can only run out of cash once." Hoe waar is dat niet? Ineffectief werkkapitaal management is lastig en de gevolgen zijn soms complex , maar zij slopen bijna ongemerkt een onderneming. Bedrijven met effectieve cash flow management-processen daarentegen, hebben meer flexibiliteit om te profiteren van kansen die zich voordoen en zijn daardoor minder afhankelijk van externe financiering. Daarom is er ondanks de lage rente, een enorme toename in aandacht voor dit onderwerp. De kloof tussen de 25% best presterende en 75% minder presterende bedrijven is ontzettend groot. Minder presterende bedrijven in de EU zouden hun werkkapitaal met maar liefst €$ 700 miljard kunnen verbeteren door invoering van effectief werkkapitaalbeheer, terwijl de best presterende bedrijven ‘slechts’ €2.7 miljard vrij zouden kunnen maken (Bron: World Bank). Ik hoor u denken: “Hoeveel is dat dan per bedrijf?” Maar dat is nauwelijks te berekenen zonder veel meer details te hebben. Een grove schatting geeft aan dat dit gemiddeld meer dan een half miljoen euro per bedrijf is. Ondanks de toenemende aandacht voor dit onderwerp, zien we nauwelijks verbetering van de algemene situatie bij bedrijven. Dit terwijl het relatief gemakkelijk is om door middel van enkele ingrepen al op korte termijn vermindering van het benodigde werkkapitaal te bewerkstelligen door het vertragen van betalingen, het versnellen van debiteurenbetalingen of het optimaliseren van de voorraden. Lange termijn resultaten vereisen altijd een langduriger inspanning met continue procesverbeteringen. Bij veel bedrijven zien wij echter te vaak dat zij effectief werkkapitaalbeheer negeren en denken dat korte termijn acties en kunstmatige oplossingen werken. Die geven alleen maar een jojo-effect en lijkt qua proces ook op afvallen. Om een succesvol werkkapitaal management programma uit te voeren, moeten we managers vragen buiten hun eigen silo’s (cross functional) te denken. Zij zien het verbeteren van kasstromen vaak als een secundaire prioriteit, die regelmatig ook nog conflicteert met andere (eigen) doelstellingen. Maar zij zijn zich niet bewust dat working capital improvement alleen maar succesvol kan zijn als het als een integrale activiteit wordt aangepakt en niet als een geïsoleerde oefening van omzet- en winstoptimalisatie. In de praktijk moeten er belangrijke afwegingen gedaan worden tussen cash flow management, customer service, kosten en risico's. Om werkkapitaalbeheer structureel te verbeteren, zullen we naast de afweging van alle belangen ook alle effecten en consequenties van deze afwegingen en compromissen moeten begrijpen, alvorens deze te implementeren. Het is een proces van continue procesverbeteringen dat permanent rekening houdt met de uitgangspunten van working capital improvement. Dat vereist een benadering die over de functionele grenzen van de organisatie heen gaat (silo’s) en rekening houdt met zowel de leverancier als met de value drivers voor klanten. Een dergelijk proces, mits goed begeleid door specialisten, zal in doorlooptijd zeker meer dan een jaar in beslag nemen alvorens het in het DNA van het bedrijf is opgenomen. HamiltonRoche (www.hamiltonroche.com) heeft bij veel internationale bedrijven bijgedragen aan het vrijmaken van aanzienlijke sommen geld door duurzame verbeteringen. Onze bewezen, pragmatische aanpak, analytische strengheid en methodiek om medewerkers van de opdrachtgever actief te betrekken bij de veranderingen, hebben geleid tot een aantal ‘best practices’ en hebben onze cliënten geholpen aan de benodigde liquiditeit om nieuwe activiteiten te financieren en/of groei te faciliteren. Wij richten ons hierbij op twee kritische silo overstijgende processen: Order-to-Cash (debiteuren) en Procure-to-Pay (crediteuren), terwijl we bedrijfsrisico-reductie en het behalen van structurele kostenverlagingen gelijktijdig meenemen. Al onze projecten hebben zich binnen een jaar terug verdiend en leveren meestal een rendement op van ten minste 3x de investering. Nieuwsgierig? Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis cash flow-assesment en neem hiermee de eerste stap om het werkkapitaal te verbeteren. Bel (020-2600191) of mail ons (rob.spijkers@hamiltonroche.com)


46 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page